torsdag, augusti 19, 2010

Skodon - rapport om riskfyllda ämnen i skor

En rapport med riktlinjer för vad som gäller ang kemikalier i skor håller på att tas fram av REACH (EU:s nya kemikalielagstiftning) och väntas senare i höst. Här och här finns några rader till att läsa.

Inga kommentarer: